Dopad rozvodu na dítě

//

Stále více manželství se ročně rozpadá. Často to bývá „jednodušší“ řešení pro vyřešení manželských krizí a rozporů. Nejvíce opomíjeným faktorem bývají právě děti a jejich celkový dopad rozvodu na jejich psychické zdraví. Manželství však může být ukončeno, avšak rodičovství je role na celý život, což však neplatí pro všechny případy. Stále zde převládá stereotyp, že nezletilé děti mají jít do výhradní péče matky, avšak v dnešní době tento stereotyp není tak razantní, jak býval. Pokud si nevíte rady, jak s dítětem jedna během nebo i po rozvodu, můžete kontaktovat rozvodového právníka, který Vám kontakt na další pomoc.

Chování dětí během a po rozvodu

Hned ze začátku je důležité podotknout, že každé dítě se s rozvodem vypořádává jinak. je zde velké množství faktorů, které ovlivňují chování dětí během rozvodu. Mezi tyto faktory patří:

  • Povaha dítěte
  • Věk dítěte 
  • Typ rozvodu (sporný nebo nesporný)
  • Délka rozvodu
  • Soužití rodičů během rozvodu

Podle statistik, ve většině případů, dívky snášejí rozvod lépe než chlapci. Důvodem je častá výhradní péče matky, přičemž chlapci ztrácejí svůj životní vzor – otce.

Jaký je dopad rozvodu na dítě? Celkové chování se hlavně odvíjí od věku dítěte. Až třetina všech rozvodů probíhá v době, kdy jejich děti mají méně než pět let. Jedná se o nejvíce rizikovou věkovou kategorii. V takto nízkém věku je složité pro dítě pochopit celý rozvod. V tomto věku si dítě často klade za vinu celý rozvod. Děti bývají často středem pozornosti každodenního života a nemají jiný důvod, proč by to tak mohlo být. Většinou se to projevuje na podrážděnosti, zmatenosti či nespavosti. Vše může nabrat obrátky v případech, kdy je dítě fixováno na oba rodiče a musí se smířit pouze s jedním rodičem.

Na rozdíl od nich, děti v pubertálním věku, u jednodušeji chápou důvody rozvodu, avšak to prožívají stejně, jak menší děti. U pubertálních dětí často přibývá také problematika, co se soustředění týče, což se projevuje zejména na jejich studijních výsledcích.

Dopad rozvodu na dítě – Emoční reakce dětí během a po rozvodu

Většina dětí prožívá stejné emoce ať už během nebo po rozvodu. Jedná se zejména o smutek, pocit viny, avšak může nastat i úleva. Úleva nastává zejména v situacích, kdy dítě nemusí být součástí manželských hádek, popřípadě také fyzickému násilí. Mnoho dětí také popírá rozvod rodičů, nedokáží si připustit, že tohle se mohlo stát zrovna jim. Ve většině případů, se dítě ocitne ve výhradní péči jednoho z rodičů, což často znamená ztrátu rodinného zázemí, které může být zapříčiněna stěhováním, změnou školy nebo ztrátou kamarádů.

Chování rodičů k dítěti po rozvodu – jaký je dopad rozvodu na dítě?

Chování rodičů ke svým dětem po rozvodu je velmi individuální, avšak lze stanovit několik faktorů, které toto chování ovlivňují:

  • Délka rozvodu
  • Typ rozvodu (sporný nebo nesporný)
  • Větší důvěra jednomu z rodičů
  • Snaha druhého rodiče dostat dítě na svoji stranu (rodič, který cítí, že není dítětem preferovaný, může mít potřebu „přetáhnout“ dítě na svoji stranu; z dítěte se pak stává „trofej“, kterou si chtějí rodiče odnést po ukončení rozvodu)

Jak se chovat k dítěti po rozvodu?

Rodiče často mívají problém, jak se s dítětem komunikovat, když se straní a uzavřou se do svojí vlastní bubliny. Mezi pár typů, jak se k dítěti během, ale také i po rozvodu chovat patří:

Nepodceňovat vnímavost dítěte

Mnoho rodičů si neuvědomuje, že jejich dítě je schopné si odvodit mnoho informací, které před nimi ať už skrývají nebo naopak přímo vytahují. Neměli by brát na lehkou váhu tuhle schopnost, protože informace, které by žádné dítě nemělo slyšet, může potom postihnout dítě na celý jejich život.

Zachovat si vědomí rodičovství

Mnoho rodičů se během, ale také i po rozvodu neuvědomí, že i když nejsou se svým manželem/manželkou svoji, tak role rodiče jim nikdy neskončí. Často se stává, že rodič, který nemá dítě ve výhradní péči, si najde nového partnera/partnerku a založí si další rodinu. V těchto situacích bohužel dochází k tom, že rodič odsune své první dítě na druhou kolej. Pocit nezájmu o dítě jej poté může doprovázet celý jeho/její život.

Zabránit tomu, aby rozvodový konflikt pokračoval i po rozvodu

V nejlepším zájmu dítětem, by měli být rodiče schopni aspoň nějakým způsobem komunikovat. Je potřeba, aby se veškeré spory, které byly v průběhu manželství, zůstaly v minulosti a nebyly znovu vytahovány. Opětovné otevření ran může mít větší dopad na dítě než samotný rozvod.

Nepopouzet dítě proti druhému rodiči

Snažit se pošpinit druhého rodiče může být velmi jednoduché. Přetrvávající nepřátelství a boj mezi rodiči nedovolí dítěti, aby se jednodušeji vypořádalo s celým rozvodem.

Zabránit kupování a podplácení dítěte

Častým ukazatelem nepřátelského vztahu mezi rozvedenými rodiči bývá „kupování“ si svých vlastních dětí. Tohle zejména dělá rodič, který nemá dítě ve výhradní péči. Snaží se být tím hodnějším rodičem, přičemž pak spíše dochází k rozmazlenosti dítěte.

Zařídit styk s druhým rodičem

Velmi důležitým bodem je, aby se dítě stále stýkalo se svým druhý rodičem. Ať už dojde mezi rodiči k jakémukoliv sporu, pro dítě je kontakt i s druhým rodičem velmi důležitý. V případě, že je tento kontakt omezen, dítě může pociťovat nezájem nebo až pocit zapomenutí na něj druhým rodičem. Proto je velmi důležité odložit veškeré spory stranou a soustředit se na to, aby dítě si neslo co nejmenší následky z rozvodu do svého života. I když se to nemusí na první pohled zdát, dopad rozvodu na dítě může mít mnoho různých a negativních následků.

Pro více informací pokračujte zde: Sporný rozvod | Nesporný rozvod | Rozvod | Rozvodový právník

Kontaktujte mě a naplánujte si nezávaznou konzultaci.